Sammenlægning af LAG forvaltningen

Til jeres orientering kan jeg oplyse, at fødevareministeren og jeg har besluttet at samle hele administrationen af de lokale aktionsgrupper i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det betyder, at fra 1. januar 2015 vil sagsbehandlingen af tilskudsansøgninger (både tilsagn og udbetalinger) blive flyttet fra NaturErhvervstyrelsen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Formålet er, at skabe en bedre sammenhængende administration, hvor der vil være bedre muligheder for at skabe synergi mellem policy og den konkrete sagsbehandling. Desuden forventer jeg, at sammenlægningen vil lette brugernes adgang til myndighederne, idet der nu bliver én indgang til LAG administrationen og en entydig rolle og ansvarsfordeling.

NaturErhvervstyrelsen har siden ressortdelingen 3. oktober 2011 varetaget sagsbehandlingen af LAG sager på vegne af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen