Vejen og Billund kommuner har fået ny LAG forening

19. august har borgere i Vejen og Billund kommuner
stiftet en ny LAG forening, som dækker Vejen og Billund
Kommuner under navnet LAG Vejen-Billund.
Foreningens bestyrelse har følgende sammensætning:
Bestyrelsen 19.08.2014
Erling Christensen, Sdr. Omme, formand,
Jette Kring, Vorbasse,
Hans Peter Kristiansen, Skjoldborg, Arne Thomsen Hejnsvig,
Charlotte Hammer, Skrave,   Børge Jensen, Sdr. Hygum,
Erik Henriksen, Glejbjerg, Ole W. Jørgensen, Holsted,
byrådsmedlem Robert Terkelsen, Filskov indtræder på vegne af
Billund Kommune, byrådsmedlem Benny Jensen, Hovborg
indtræder i på vegne af Vejen Kommune, r
egionsrådsmedlem
Preben Jensen, Billund indtræder på vegne af Region Syddanmark
og Vækstforum, således at bestyrelsen er på i alt 11 personer.
Suppleanter er Arne Pedersen, Lindknud og Jan Skovgaard, Billund.