Velkommen til Informationsmødet 19-08 kl. 19 på Hovborg Kro

Arbejdsgruppen vedr. etablering af ny fælles LAG for Billund og Vejen Kommuner  inviterer til informationsmøde og stiftende generalforsamling på Hovborg Kro den 19. august kl. 19.

Det er gratis at blive medlem af foreningen og at deltage i den stiftende generalforsamling. Alle over 15 år kan blive medlem og alle over 18 år kan vælges til bestyrelsen.

Mødet forventes at munde ud i, at der i forlængelse af informationsmødet bliver afholdt stiftende generalforsamling i den nye LAG forening. Her skal den nye bestyrelse vælges.

Foreløbig dagsorden til mødet og udkast til vedtægter:

Dagsordenforslag infomøde og stiftende generalforsamling

Udkast vedtægter LAG Billund-Vejen version 2 13.06.2014